शालेय क्रीडा स्पर्धा औरंगाबाद विभाग - जालना जिल्हा

माहिती पुस्तिका - शालेय क्रीडा स्पर्धा २०१८-१९ ( औरंगाबाद )Download

शाळा व शिक्षकांचे लॉगिन करण्यासाठी - मार्गदर्शक पुस्तिकाDownload

प्रायमरी फॉर्म कसा भरायचा - मार्गदर्शक पुस्तिकाDownload

जालना जिल्ह्यातील ऑनलाईन लॉगिन प्रक्रिया सुरु करण्यासाठी मार्गदर्शक पुस्तिका २०२२-२३Download

मार्गदर्शक पुस्तिका (जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालय, औरंगाबाद) - २०२२-२३Download